อาการ “สายตายาวตามวัย” เลี่ยงไม่ได้ แต่ดูแลให้การมองเห็นคมชัดขึ้นได้